سفره شب یلدا 2 - خانه نقلی کاشان ، زندگی به سبک بومی در کاشان