نمای بالا از حیاط خانه - خانه نقلی کاشان ، زندگی به سبک بومی در کاشان