نمای نزدیک از سفره شب یلدا - خانه نقلی کاشان ، زندگی به سبک بومی در کاشان