۵ مهرماه همزمان با روز گردشگری ، آئین گشایش فروشگاه صنایع دستی دستافرید با حضور نایب رئیس شورای شهر کاشان ،کارشناسان معاونت صنایع دستی و دوستداران وعلاقمندان به هنر و فرهنگ بومی در تماشاخانه نصر برگزار شد .

عکس هایی از افتتاح فروشگاه دست آفرید و محصولات دست آفرید