دوست خوب من به اقامتگاه بوم گردی فرهنگی خونه نقلی کاشان خوش آمدید

با ارزوی اینکه در این مجموعه بتوانیم اوقات خوشی را برای شما فراهم نماییم ؛ لطفا بادقت فرم ذیل را تکمیل و در پایان دکمه ثبت را بزنید.


دراین قسمت مشخصات همراهان (هم اتاق ها) ثبت گردد:

نامنام خانوادگینام پدرتاریخ تولدکد ملینسبت با سرگروهشماره تماس
بارگذاری مدارک شناسایی (و محرمیت در صورت هم اتاقی بودن)