تماشاخانه نصر خونه نقلی کاشان با افتخار حضور هنرمندان ،استاد فرهاد آئیش ، سرکار خانم مائده طهماسبی و آقای بهزاد خداویسی و جمعی از هنرمندان و هنردوستان کاشانی در تاریخ 19 مرداد ماه سال 1397 خورشیدی افتتاح شد.