تو خونه موندیم... سفر نرفتیم.. ما میزبان تون نبودیم امسال، دلتنگتون شدیم
هفت سین نقلی، با شماها خاطره های زیادی داره،
 هر سال کنار هم جشن گرفتیم اومدن بهار رو ...
اما امسال هفت سینِ همه جا فقط یه سین داشت، سین سلامتی که هفت بار تکرارش کردیم ... همیشه منتظرتونیم اما سلامت  این بار می گیم بمونید تو خونه هاتون و فعلاً نیاید  نقلی، تا ما دوباره چهره های خندون وتن سالمتون رو ببینیم... ولی ارتباط ما با شما هیچ وقت قطع نمیشه
خونه نقلی این جشنواره را واستون تدارک دیده . تاهم اوقات باهم بودنتون تو خونه مفید باشه، هم این که وقتی برنده شدین و قصه کرونا به سر رسید قصه سفرتون آغاز بشه....