فراخوان دومین جشنواره ی کتاب کودک و نوجوان در کاشان در اسفند ماه 98

با عنایت پروردگار و حضور سبز هنرمندان کاشانی در اولین جشنواره کودک و نوجوان که در سال گذشته در کاشان برگزار شد مفتخریم به اعلام برگزاری دومین جشنواره ی کتاب کودک و نوجوان در کاشان.