بدیوسیله از کلیه فیلمسازان حوزه ی مستند و علاقه مندان به سینمای مستند دعوت می شود.

جهت هم  اندیشی در خصوص تشکیل خانه مستند شهرستان کاشان (با مجوز رسمی از خانه سینما ) در تاریخ مذکور حضور به هم رسانند.

محور های هم اندیشی :

قرائت اساس نامه خانه مستند کاشان

معرفی اهداف و برنامه های خانه ی مستند

ضوابط و شرایط عضویت و انتخاب  هیئت مدیره

 

دانلود اساس نامه

http://8upload.ir/uploads/f912882649.pdf